“Veloslazdi”

“Veloslazdi” ir vietas, kas traucē velobraucēju ērtu un drošu pārvietošanos - bedres, apmales, šauras un nepārredzamas vietas. Kartējot tos un balsojot par “sāpīgākajiem” slazdiem mēs iegūsim datus par vietām, kas velobraucējiem Rīgā traucē visvairāk. Katru nedēļu ziņosim Rīgas domes Satiksmes departamentam (RDSD) par “slazdiem”, kas ieguvuši visvairāk balsu. Departamenta sniegtās atbildes un ziņas par salabotajām vietām publicēsim. Ziņo, balso un likvidēsim Veloslazdus kopā!

Kampaņa ilgs no 1. maija līdz 17. septembrim. Rezultātus nodrošināsim atvērto datu formātā pieejamus ikvienam interesentam. Jau tagad vari pievienot savu e-pastu to sarakstā, kuriem izsūtīsim apkopojumu par Veloslazdiem un balsojuma rezultātiem:

Šis projekts ir turpinājums 2016. gada projektam “Velodati”, kad tika aktualizēts velo ceļu trūkums Rīgā. Tā rezultātā tika izveidota karstuma karte, kas iezīmēja velobraucēju iecienītākos maršrutus Rīgā, kas vietām sakrita, bet vietām nesakrita ar esošajiem velomaršrutiem. RDSD tika informēts gan par iepriekšējā, gan šī projekta paredzamajiem rezultātiem.

“Datu skola” ir nevalstiska organizācija, kuras misija ir vairot datu pratību un pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu Latvijā. Šis projekts ir organizācijas iniciatīva, kas tiek īstenots uz brīvprātības principa pamata.